IT-Support

Med Växthusets egen IT-support har du alltid tillgång till hjälp. Du kan alltid kontakta IT-supporten. De ger dig snabb och effektiv support för PC och Mac.

Revisor Support

För nystartade eller etablerade företag kan frågor om moms, redovisning, m.m. snabbt samlas på hög. Med Växthusets egen revisorsupport har du alltid tillgång till professionell support.

Juridisk support

Att sätta sig in i olika lagar och regler är betungande och kan även snabbt bli en dyr affär. Med Växthusets egen juridiska support, har du alltid tillgång till professionell support.

Lunchordning/matsal

Væxthuset erbjuder lokala lunchordningar på alla Växthusets kontorshotell. Du kan enkelt och lätt anmäla dig till den lokala lunchordningen och varje dag få maten levererad direkt till ditt kontor.

Försäkring/Pension

Växthuset erbjuder attraktiva försäkrings- och pensionslösningar. Som hyresgäst hos Växthuset kan du enkelt använda dig av gratis rådgivning och samtidigt få ett bra erbjudande på en uppstartsförsäkring/pension.

Mindre företag

Det finnas många fördelar med att ”åka” till jobbet och inte ha sitt kontor i hemmet. Hur ska man mentalt kunna ta ledigt i hemmet när det samtidigt är en arbetsplats? Dvs. din fristad i hemmet flyter ihop med ditt arbete och det är en dålig kombination.

Flera undersökningar visar att arbeta bland andra människor och INTE hemma där tvätt, städning, överslagshandlingar och att allmänt bli störd, ökar produktiviteten med 15-20 %. Om vi antar att det finns 220 arbetsdagar på ett år och troligtvis fler om du är egenföretagare, så ser beräkningen ut så här:

20 % av 220 arbetsdagar ger 44 fler arbetsdagar på ett år, d.v.s. knappt två månaders mer effektiv arbetstid, så även med en hyra hos Væxthuset (från 3 000 kr per mån.), är det fortfarande en riktigt god ekonomisk investering för dig att åka hemifrån.

Om du istället för att använda MacDonalds, Baresso osv. som möteslokaler så får du gratis tillgång till möteslokaler i Væxthuset i hela landet – som det även framgår av våra 25 goda skäl. Du framstår som mycket mer professionell som företag och kunden får en känsla av att du tror på det du gör.

Mellanstora företag 

För större företag som idag använder Scandic eller hyr konferenscenter som vanligtvis kostar 1 000 – 2 000 kr per timme, är det en bättre affär att endast betala 250 kr per timme hos Væxthuset. Flera större företag använder sig av detta och det finns flera exempel på besparingar på flera hundra tusen kronor årligen.

I Växthusets uthyrningskoncept har vi lagt vikt på flexibilitet. Du känner till dina kostnader och inte minst har du möjlighet att snabbt öka eller minska din verksamhet efterhand som marknaden och din ekonomi förändras. Det går både snabbt och enkelt att öka eller minska din kvadratmeteryta, vilket är en av många andra goda skäl till att fler och fler företag använder Växthusets kontorshotell.
Av stor betydelse för alla är väntetiden på väg till arbetet. Det kostar också pengar!

Växthusets kontorshotell ligger i utkanten av städerna och nära motorvägar där du normalt inte behöver sitta i långa köer.

Växthusets delekonomikoncept ger många fördelar. Det ger trygghet, flexibilitet och är ekonomiskt och visionärt. De tankar vi har om framtiden påverkar det vi gör idag.

  • Intresserad av att höra mer om våra fastigheter?